Blijf op de hoogte van de regels.

Transportregelgeving verandert voortdurend. En soms is dat lastig bij te houden allemaal. VTBN begrijpt dat. Met onze updates ben je altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen en hoe deze van invloed zijn op jouw werk. De belangrijkste regels hebben we alvast voor je op een rijtje gezet.

 

  1. Rij- en Rusttijden: Houd je aan de voorschriften voor rij- en rusttijden. Dit omvat de maximale rijtijden per dag en week en de vereiste rustperiodes om vermoeidheid te voorkomen.
  2. Tachograafgebruik: Zorg ervoor dat je een correct werkende tachograaf hebt en weet hoe je deze moet gebruiken. Dit apparaat registreert je rij- en rusttijden en is wettelijk verplicht.
  3. ADR-voorschriften: Als je gevaarlijke stoffen vervoert, moet je voldoen aan de regels van het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Dit omvat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  4. Milieuzones: In sommige steden zijn milieuzones van kracht waar beperkingen gelden voor voertuigen op basis van hun emissienormen. Zorg ervoor dat je voertuig aan de vereiste normen voldoet om boetes te voorkomen.
  5. Code 95: Als beroepschauffeur moet je regelmatig nascholing volgen om je Code 95-certificaat te behouden. Dit is vereist om beroepsmatig te mogen rijden.
  6. Ladingzekering: Zorg ervoor dat je lading veilig en volgens de voorschriften is gezekerd om ongevallen en boetes te voorkomen.
  7. Milieuregels: Wees bewust van milieuregels met betrekking tot de uitstoot van je voertuig, vooral in stedelijke gebieden waar milieuzones van kracht zijn.
  8. Internationale Voorschriften: Als je internationaal rijdt, moet je bekend zijn met de voorschriften van de landen die je doorkruist, inclusief douane- en grenscontroleprocedures.
  9. Vergunningen en Verzekeringen: Zorg ervoor dat je alle benodigde vergunningen en verzekeringen hebt voor de landen waarin je opereert.
  10. Veiligheidseisen: Houd je voertuig in goede staat en zorg ervoor dat het voldoet aan de vereiste veiligheidseisen, inclusief regelmatige inspecties.

 

Het is van belang om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarmee voorkom je onnodige boetes en problemen.

 

Wil je nog meer tips? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of word lid. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.